פ


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • פרי פסו
פרי פסו פירושו דרגה שווה, זהו מצב שבו כמה בנקים רשומים כמשעבדים וכולם באותה דרגת שיעבוד, זאת אומרת שבמידה והלווה לא יעמוד בתשלומי ההלוואות, תהיה זכות שווה לכל אחד מהבנקים לגבות את חובו,
מצב זה קורה בדרך כלל כאשר מבצעים מחזור משכנתא מבנק אחד לשני, ועדיין לא הושלם התהליך, ולכן באופן זמני שני הבנקים רשומים באותה דרגת שיעבוד,
 
  • פרצלציה
פרצלציה הינה חלוקת חלקה גדולה לתתי חלקות שרשומות בנפרד בטאבו בבעלויות שונות,
טרם ביצוע פרצלציה כל בעלי הזכויות באותה קרקע או באותו בניין יהיו רשומים יחד כבעלים ואין לכל אחד חלק ספציפי שיוכל להצביע עליו שהוא שלו,
פרצלציה מתבצעת במספר מקרים, בשלב פיתוח הקרקע, במקרה שישנם מספר בעלים על אותה קרקע ואי אפשר לבנות על הקרקע יותר מבית אחד, ביצוע פרצלציה מאפשר לבנות מספר רב יותר שליחידות דיור,
אפשרות שניה לביצוע פרצלציה הינה בבית משותף (בניין מגורים), פרצלציה מבוצעת בסוף הליך הבניה ואכלוס הבניין לאחר קבלת טופס 4  
על ידי מודד מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וגם על ידי המרכז הישראלי למיפוי (מפ"י).
 
פ