ע


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • עמלת פירעון מוקדם
עמלת פירעון מוקדם היא עמלה שגובה הבנק בעקבות סילוק המשכנתא או חלק ממנה טרם מועד סיומה המקורי, במידה וגובה הריבית הנהוגה במשק בזמן סילוק ההלוואה, נמוך יותר מגובה הריבית במועד נטילת ההלוואה.
גובה הקנס נקבע על פי מספר פרמטרים, עיקרון החישוב הוא, הנזק – מניעת הרווח, שסילוק ההלוואה לפני מועד סיומה המקורי, גורם לבנק,
לדוגמה אם לקחנו משכנתא על סך של 1,000,000 ₪ למשך 30 שנה, בריבית של5%, ולאחר 15 שנה יתרת החוב עומדת על סך של 500,000 ₪ ואנו מעוניינים לסלק  את ההלוואה, הבנק  ייקח את אותם 500,000 ₪ וילווה אותם ללקוחות אחרים, ולצורך הדוגמה ירדה הריבית שהבנק יכול לקבל מ 5% ל 4% אם כך יוצא שבסילוק המוקדם הפסדנו לבנק שיעור של 1% לשנה (ההפרש בין ה 5% ל 4%) למשך 15 שנה על סך של500,000 ₪, את ההפסד הזה מגלגל הבנק אל הלקוח שהחליט לסלק מוקדם את יתרת ההלוואה או חלק ממנה.
  • עמלת פתיחת תיק
בעת הגשת בקשה למשכנתא נדרש לשלם לבנק עמלת פתיחת תיק, בדרך כלל גובה עמלת פתיחת תיק הוא 0.25% מגובה המשכנתא, נסו לבקש הנחה, בהרבה מקרים היא מאושרת,
חשוב מאוד לשים לב לתנאי המשכנתא המסלולים, הריביות, וההצמדות, ולא להתפתות על ידי הנחה בפתיחת תיק או ויתור של הבנק על כל עמלת פתיחת התיק, ללקיחת משכנתא בתנאים שאינם טובים.
 
  • ערבות חוק מכר
ברכישת דירה מקבלן ישנו חוק שמטרתו להגן על הרוכשים מפני מכירת אותה דירה לכמה רוכשים במקביל, או מפני בריחת הקבלן לאחר קבלת הכסף, חוק זה נקרא ערבות חוק מכר,
משמעות ערבות חוק מכר הינה, שאין להעביר לקבלן יותר מ 15% מסכום הרכישה לפני שביצע הקבלן את אחת מהאפשרויות הבאות,
1.    מסירת ערבות בנקאית בגובה הסכום ששילמו הרוכשים,
2.     הצגת פוליסת ביטוח שהקונה מוטב בה,
3.     שעבוד הדירה או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית,
 רישום הערת אזהרה לטובת הקונה. 
ע