נ


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • נסח טאבו
 
נסח טאבו הינו מסמך המפרט את כל רישומי הנכס, בעלויות, שעבודים, הערות אזהרה, עיקולים, משכנתאות, מיקום הנכס על פי גוש, חלקה, ותת חלקה, זיקות הנאה, ועוד,
 
כאשר מתעניינים בנכס מסוים ניתן לבדוק את פרטיו בלשכת רישום המקרקעין הטאבו, על ידי הוצאת נסח טאבו, שהוא העתק של פרטי הנכס המצויים בטאבו, אפשר לבצע פעולה זו דרך האינטרנט, או במשרדי לשכת רישום המקרקעין הטאבו.
נ