ל


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • לוח סילוקין קרן שווה 
בלוח סילוקין בשיטת קרן שווה מחולק התשלום החודשי לשני מרכיבים, (כמו גם בלוח שפיצר) למרכיב קרן ומרכיב ריבית, זאת אומרת שבכל תשלום חודשי שאנו משלמים לבנק חלק מהתשלום הולך לתשלומי ריבית, וחלק להפחתת הקרן, בקרן שווה מרכיב הקרן בכל תשלום חודשי הינו גדול ממרכיב הקרן בשיטת לוח שפיצר, ואילו הריבית מחושבת על יתרת הקרן, כך שבלוח סילוקין מסוג קרן שווה החוב בהלוואה רק הולך ופוחת ובשום מצב אינו גודל לסכום גבוה יותר מסכום ההלוואה המקורי,
בקרן שווה התשלום החודשי הינו גדול מהתשלום החודשי שנשלם על אותו סכום בלוח שפיצר ולכן מרבית האוכלוסיה  לא תוכל לעמוד בהחזרים בשיטת קרן שווה על אף שבשיטת קרן שווה נשלם פחות ריבית מאשר בלוח סילוקין בשיטת שפיצר,
לוח סילוקין קרן שווה כמעט ולא ניתן היום בבנקים 99% מהמשכנתאות ניתנות  בלוח סילוקין שפיצר.
  • לוח סילוקין שפיצר – לוח שפיצר
בלוח שפיצר ההחזר החודשי מחולק לשני מרכיבים, למרכיב קרן ומרכיב ריבית, זאת אומרת שבכל תשלום חודשי שאנו משלמים לבנק חלק מהכסף הולך לתשלומי הריבית וחלק מהכסף להפחתת קרן ההלוואה,( כך גם בקרן שווה),בלוח שפיצר החלק בתשלום החודשי שהולך לתשלום על הקרן ( בשנים הראשונות , בדרך כלל עד לחצי מתקופת ההלוואה) הינו קטן מהחלק שהולך לתשלומי הריבית, וכך יכול להיווצר מצב שהלווים יהיו חייבים יותר כסף מסכום ההלוואה שלקחו במקור  אל אף שמספר שנים  הם משלמים מדי חודש את תשלומי המשכנתא,
לאחר כמה שנים (בדרך כלל בחצי מתקופת ההלוואה) מצב זה מתהפך והחלק בתשלום החודשי שהולך להפחתת הקרן גדול מהחלק שהולך לתשלומי הריבית,
מצב זה משרת את הבנקים מכיוון שבמידה ויחליטו הלווים להחזיר את ההלוואה או חלק ממנה לאחר כמה שנים, הבנק כבר הרוויח חלק ניכר מן הריביות ובעצם התשלומים החודשיים שמשולמים לקראת סוף ההלוואה הינם תשלומים שחותכים בעיקר מהקרן, כך שלא שווה בדרך כלל בשנים האחרונות של ההלוואה לסלק את המשכנתא,
לוח סילוקין מסוג שפיצר הוא הנפוץ בישראל ו 99% מההלוואות ניתנות בלוח סילוקין זה.
 
ל