י


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • ייפוי כוח נוטריוני 
ייפוי כוח נוטריוני זהו ייפוי כוח שחתום על ידי עורך דין ונוטריון, אשר מיפה את כוחו של הבנק לבצע רישומים שונים בנכס, ובמקרים שהלווים לא יעמדו בתשלומי המשכנתא, מיופה כוחו של הבנק למכור את הנכס וכך להשיב את כספי ההלוואה שנתן.
י