ט


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • טאבו
טאבו הינו לשכת רישום המקרקעין, בטאבו מנוהלים כל רישומי הנכסים והקרקעות שמצויים בשטחה של לשכת רישום המקרקעין האזורית ( בארץ ישנם מספר לשכות מקרקעין שכל אחת מופקדת על רישומי הנכסים באותו אזור) כגון בעלויות, חכירות,  שעבודים, הערות אזהרה, עיקולים, גודל הנכס, מיקומו, הצמדות של חניות ומחסנים וכו,
כאשר מתעניינים בנכס מסוים ניתן לבדוק את פרטיו בלשכת רישום המקרקעין הטאבו, על ידי הוצאת נסח טאבו, שהוא העתק של פרטי הנכס המצויים בטאבו, אפשר לבצע פעולה זו דרך האינטרנט, או במשרדי לשכת רישום המקרקעין הטאבו.
מדינת ישראל מחולקת לגושים, כל גוש מחולק לחלקות, וחלקה במקרה שהיא בית משותף, מחולקת לתתי חלקות שכל חלקה היא דירה, וכך ניתן לאתר דירה מסוימת שבה אנו מתעניינים.
ט