ח


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • חברה משכנת 
חברה משכנת הינה חברה המורשת על ידי משרד הבינוי והשיכון לנהל באופן זמני, עד לרישום מוסדר בטאבו, את כל רישומי הנכס, למעט חכירות שמתבצעות מול רשות מקרקעי ישראל, ולאחר מספר שנים תפקידה הוא להעביר את הרישומים בצורה מסודרת ללשכת רישום המקרקעין – הטאבו,
בעת לקיחת משכנתא על נכס שרשום בחברה משכנת דורש הבנק, התחייבות לרישום משכנתא, שמשמעותה שברגע שרישומי הנכס יועברו מהחברה המשכנת לטאבו, יבוצע רישום משכנתא לטובת הבנק.
  • חכירה
חכירה הינה שכירות של נכס או קרקע לתקופה ארוכה, בדרך כלל ל 49 או 99שנים, מרשות מקרעי ישראל, לאחר תקופה זו אמורה החכירה להתחדש שוב ל 49 או 99 שנים נוספות זכויות החוכר הינם כזכויות של בעלים, אך הבעלים הרשמים הם רשות מקרקעי ישראל, שברשותם 93% מהקרקעות במדינת ישראל, מטרת רשות מקרקעי ישראל בהחכרת הקרקעות ולא במכירתן, הינה לשמור בידם את השליטה בקרקעות המדינה,  
תשלומי החכירה משולמים לרשות מקרקעי ישראל.
  • חשבון מוגבל
חשבון מוגבל הינו חשבון בנק שבמשך תקופה של שנה לא היה כיסוי  ל 12  ציקים שנתן בעל החשבון, והבנק לא כיבד את אותם ציקים,
במצב זה מגדיר בנק ישראל את אותו חשבון כחשבון מוגבל למשך שנה, שמשמעותה של ההגבלה היא שבעל החשבון לא יוכל להשתמש באותו חשבון למשך תקופת ההגבלה, וכן לא יוכל לפתוח חשבונות בנק נוספים או להזמין פנקסי ציקים וכן לא יוכל לשלם בהוראות קבע, לאחר שנה חוזר החשבון להיות פעיל,
נתונים אלו מופצים בין הבנקים השונים על ידי חברות כמו BDI  ועוד, כמובן שהבנקים נמנעים מלתת משכנתא ללקוח מוגבל, ואף ללקוח שהיה מוגבל בעבר,
  •  חשבון מוגבל חמור
חשבון מוגבל חמור זהו אדם שחשבונו הוגדר כמוגבל למשך שנה, ולאחר שנה זו בתוך 3 שנים הוגדר שוב כמוגבל, במצב זה הוא הופך להיות מוגבל חמור,
משמעות הגדרתו של אדם כמוגבל חמור, מעבר להיותו לקוח מוגבל וחלים עליו כל ההגבלות של חשבון מוגבל, גם כל חשבונותיו ואפילו חשבונות שהוא שותף בהם הופכים לחשבונות מוגבלים, הגבלה זו של מוגבל חמור תקפה למשך שנתיים.

ח