ד


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • דו"ח יתרות לסילוק
דו"ח יתרות לסילוק הוא המסמך שמפרט את כל נתוני ההלוואה ,הסכום שנותר לסילוק, סוגי המסלולים שנלקחו תאריך לקיחת המשכנתא תאריך סיום תשלומי המשכנתא, ריביות , נוסחאות לחישוב הריביות, הצמדות , קנסות פירעון מוקדם, עמלת אי הודעה על סילוק מוקדם של הלוואה גובה התשלום החודשי ועוד.
דו"ח יתרות לסילוק ניתן להוציא מהבנק ללא עלות, ועל פי הנתונים שמופיעים בו ניתן לבדוק האם כדאי למחזר את המשכנתא, או אולי לסלק את המשכנתא,
חשוב מאוד שהדו"ח יהיה עדכני מכיוון שהריביות הקנסות והיתרה לסילוק יכולים להשתנות באופן משמעותי ולהשפיע על דיוק בדיקת הכדאיות.
  • דיפלציה
דיפלציה זהו מצב של אינפלציה שלילית, כלומר ירידת מחירים מתמשכת, ועליה בכוח הקניה של הכסף,
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בכל 15לחודש את שיעור מדד המחירים לצרכן, המורכב ממחירם של סל של מוצרי יסוד, כגון:  דיור, פירות וירקות,  דלק, ביגוד, ועוד.
 
במצב של דיפלציה יש ירידת מחירים במשק, לרוב עקב היצע עודף במוצר מסוים, ביקוש נמוך למוצר מסוים,  או עקב מצב של מיתון, חוסר במקומות תעסוקה, ועוד.
ד