ג


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

 
  • גוש חלקה 

גוש וחלקה הינם מספרים המשמשים לזיהוי נכס, שטחה של המדינה מחולק לגושים, וכל גוש מחולק לחלקות, חלקה שהיא בית משותף - בניין, מחולקת לתתי חלקות, שעל פיהן ניתן לזהות  דירה ספציפית ,
ניתן להוציא נסח טאבו באינטרנט, וכן במשרדי לשכת רישום המקרקעים באותו אזור – הטאבו, וכך לראות את נתוני הנכס, והרישומים השונים.
  • גרייס חלקי
גרייס חלקי- דחיית תשלומים חלקית , זהו מצב שהלווים משלמים למשך תקופה מסוימת (לרוב לא יותר מ 3 שנים) רק את תשלומי הריבית, ואינם נוגסים מקרן ההלוואה, גרייס = חסד, ניתן בדרך כלל בתחילת תקופת ההלוואה, במקרים שבהם קשה ללויים לעמוד בתשלומי המשכנתא, בדרך כלל כאשר הלווים רכשו דירה מקבלן והיא איננה מוכנה לכניסה עדיין, ובינתיים משלמים הלווים שכירות, או במקרה שרכשתם דירה ואתם מעוניינים לשפץ אותה ובינתיים הנכם משלמים שכירות.
  • גרייס מלא 
גרייס מלא - דחיית תשלומים, זהו מצב שבו  הלווים אינם משלמים כלל במשך תקופה מסוימת, ובינתיים הריביות מצטברות על הקרן, וברגע  שתסתיים תקופת הגרייס  = חסד יתחילו הלווים לשלם את ההלוואה כמובן מהסכום שהצטבר, סוג זה של גרייס כמעט ולא מאושר היום בבנקים
חשוב לדעת שבכל מקרה לא ניתן לקבל גרייס מלא כאשר מבקשים 75% מימון מכיוון שהריביות מצטברות על הקרן וכך נוצר מצב שבו הלווים חייבים לבנק יותר מ75% משווי הנכס,
  • גרירת משכנתא
גרירת משכנתא זהו מצב שהלווים גוררים את המשכנתא מנכס אחד לשני, מצב זה נוצר כאשר הלווים מוכרים את דירתם ואינם מסלקים את המשכנתא הקיימת אשר רשומה על דירתם, ומעוניינים להמשיך לשלם את ההלוואה, במידה ושווי הנכס הנרכש אינו נמוך משמעותית משווי הנכס הנמכר, ניתן לגרור את המשכנתא לנכס החדש על ידי  רישום הערת אזהרה על הנכס הנרכש לטובת הבנק, בלשכת רישום המקרקעין- הטאבו האזורית.
ג