ב


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • בטוחה
הנכס המשועבד על ידי הבנק נקרא "בטוחה ", מכיוון שהוא מבטח את הבנק שבמידה והלקוח לא יוכל לעמוד בתשלומי המשכנתא, יממש הבנק את "הבטוחה" – הנכס, דהיינו ימכור את הנכס על ידי כונס נכסים במחיר הנמוך משמעותית ממחירו הריאלי וייקח את הכסף המגיע לו,  זוהי הסיבה שחשוב לבנק טרם אישורה הלוואה לשלוח שמאי מטעמו שיעריך את ערך הנכס – הבטוחה.
  • ביטוח חיים
ביטוח חיים זהו ביטוח שדורש הבנק מהלווים לרכוש, משמעותו שבמידה וחס וחלילה יפטר אחד מהלווים בטרם סיום תשלומי המשכנתא, חברת הביטוח תשלם למוטב – הבנק, את יתרת החוב, עלויות ביטוח חיים משתנות בהתאם לגיל הלווים ולמצב בריאותם, ישנם מקרים שחברות הביטוח אינן מסכימות לבטח אדם עקב מצב בריאותו, במצב כזה קשה מאוד להשיג משכנתא.  
 
  • ביטוח נכס
ביטוח נכס זהו ביטוח נוסף שדורש הבנק מהלווים, לרכוש, משמעותו שבמקרה של רעידת אדמה, שריפה, או שיטפון, ישלם הביטוח את ערך הכינון- העלויות של בניית הנכס מחדש, ללא עלויות הקרקע,  וכך מבטח הבנק את כספו ממקרים של אסונות, ביטוח זה מומלץ גם לבעלי דירות שלא לקחו משכנתא ואינם מחויבים בביטוח זה.  
  • ביטול רישום משכון
ביטול רישום משכון מתבצע במספר מקרים, כאשר הסתימה תקופת ההלוואה, או באמצע תקופת ההלוואה כאשר הלווים מחליטים לסלק את ההלוואה, או למחזר את ההלוואה ולעבור לבנק אחר, ומשמעותו שהנכס מפסיק להיות ממושכן לטובת הבנק והלווים הינם בעלי הנכס בלבד, או במקרה שלמחזור ממשכנים שוב את הנכס לטובת הבנק שבו בוצע המחזור.
ביטול רישום משכון מתבצע דרך רשם המשכונות, הטאבו, רשות מקרקעי ישראל, או דרך חברה משכנת,
במקרה של רכישת נכס  ניתן ומומלץ לבצע עיון  ברשם המשכונות ולבדוק  האם הנכס ממושכן,  
 
  • ביצוע הלוואה 
ההליכים הסופיים לפני קבלת המשכנתא, חתימת הלווים על מסמכי ההלוואה, רישום משכון של הנכס ברשם המשכונות, בטאבו, ברשות מקרקעי ישראל, או בחברה משכנת, המצאת הביטחונות הנדרשים, שמאות, תשלום פתיחת תיק ועוד.
  • בנק ישראל
בנק ישראל הבנק המרכזי של מדינת ישראל ומכונה "הבנק של הבנקים". תפקידי בנק ישראל הינם,
לתמוך בפעילותם הסדירה וביציבותם של השווקים הפיננסיים, להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה, לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות, לייעץ לממשלה בעניינים כלכליים, לנהל מערכת מידע וסטטיסטיקה על כלכלת ישראל ועוד,
נגיד בנק ישראל קובע את הריבית במשק, שממנה גוזרים הבנקים בהתאם למסלולים השונים, וללקוחות השונים, את גובה הריביות שהם דורשים (מושג זה נקרא מרווח).
בנק ישראל נוהג לפרסם את שער הריבית לחודש הבא ביום שני האחרון בכל חודש, בשעה 16:00.
בנוסף מפקח בנק ישראל על הבנקים ושומר על הלקוחות על ידי תקנות שמגבילות את הבנקים בנושאים מסוימים כגון, אחוזי מימון, גיל הלווים ,יחס החזר סביר, הגבלת השימוש  מסלולים מסוימים  ופחות יציבים לנתח מסוים מכלל ההלוואה, ועוד,

ב