א


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • אדמת מנהל
אדמות מנהל הינם קרקעות ששייכות ל “רשות מקרקעי ישראל”. הידוע בכינויו רמ"י , רשות מקרקעי ישראל זהו הגוף   המנהל 93% מהקרקעות במדינה ( ה 7%  הנוספים הינם בבעלות פרטית)  רושם שעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף שמחכיר קרקעות אלו לחוכרים,
 במקרים שאדם קונה נכס שיושב על אדמת מנהל הקונה אינו נרשם כבעלים, אלא כחוכר לתקופה מסוימת, בדרך כלל  ל 49  שנה או ל 99 שנה, שבסיומם החכירה מתחדשת שוב ל  49   או99   שנה נוספים, תשלומי  החכירה משולמים לרשות מקרקעי ישראל.
בעבר נקרא גוף זה מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י)  
בראשון למרץ 2013שונה השם "לרשות מקרקעי ישראל"
 
  • אחוז מימון
אחוז מימון במילים פשוטות הינו הכסף שאנו מבקשים לקבל מהבנק לצורך רכישת הנכס,
גובה אחוזי המימון שנוכל לקבל מהבנק משתנה בהתאם לסוג העסקה
בדירה יחידה, (לא דירה ראשונה, זו יכולה להיות גם הדירה העשירית שלכם במידה וקניתם ומכרתם ואין ברשותכם כרגע יותר מדירה אחת)
תוכלו לקבל עד 75%מימון  לדוגמה אם אנו מעוניינים לרכוש נכס בשווי של 1,000,000 ₪  נוכל לקבל מהבנק במקסימום 75% מסכום הרכישה, אחוז המימון במקרה זה הינו 750,000  ₪ את שאר הכסף להשלמת הרכישה שהם 25% הנותרים נצטרך להביא "מהבית" סכום זה נקרא "הון עצמי".
בדירה חליפית,( שהיא דירה שהנכם רוכשים כאשר ברשותם דירה נוספת אבל בכוונתכם למכור את הדירה הקיימת שברשותכם תוך 24 חודש,)  תוכלו לקבל עד 70% מימון , במקרה זה תתבקשו לחתום על הצהרה בנוכחות עורך דין  שהנכם מתחייבים למכור את דירתכם הקודמת במקרה של רכישה מקבלן בתוך 12 חודש מיום קבלת הדירה, ברכישת דירה יד שניה  בתוך  24 חודש ממועד רכישת הדירה.
בדירה להשקעה (דירה שהנכם רוכשים כאשר רשומה על שמכם דירה נוספת, או דירות נוספות אין חשיבות למספר הדירות, ואפילו כאשר רשומה על שמכם רבע מדירה נוספת )     או שהנכם תושבי חוץ, תוכלו לקבל עד 50% מימון.
 
בנכס קיים  במקרה שיש ברשותכם נכס והנכם מעוניינים לשעבד אותו לצורך קבלת הלוואה מהבנק (הלוואה לכל מטרה) תוכלו לקבל עד50% מימון.
 
  • אינפלציה
 
אינפלציה זהו מצב כלכלי ששווי הכסף פוחת  ורמת המחירים בשוק עולה בהתאם למדד המחירים לצרכן שמתעדכן בכל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ונקבע על פי סל המוצרים שאנו צורכים מזון ביגוד דלק ועוד.
כאשר אנו לוקחים משכנתא חשוב לדעת שישנם מסלולים שצמודים למדד המחירים לצרכן, ולכן במידה והמדד יעלה  כך תשלומי המשכנתא שלנו יגדלו ובשנים הראשונות במקרים רבים הקרן תהיה גבוהה יותר מהסכום הראשוני שלקחנו אפילו ששילמנו כבר כמה שנים את המשכנתא.
 
 
  • אישור זכויות במקרקעין
מסמך המפרט את הזכויות הרשומות במקרקעין, בעלויות, הערות אזהרה, שעבודים, עיקולים, משכנתאות קיימות, לכמה זמן הוחכר הנכס, ועוד  מעין תעודת זהות של הנכס  אישור זה  מונפק על ידי רשות מקרקעי ישראל או על ידי  לשכת רישום המקרקעין - הטאבו.
 
  • אישור עקרוני 
אישור עקרוני הינו מסמך הניתן ללקוח על ידי הבנק המאשר שהבנק בחן את הכנסות המבקשים, חשבון העו"ש שלהם גילם וכ"ו ואישר את לקוחות אלו לקבלת ההלוואה בתנאים ובריביות שמופיעים באישור העקרוני כמובן במידה והנכס שיחליטו לרכוש יאושר על ידי הבנק שישלח שמאי מטעמו לבחון את שווי הנכס, אישור זה אינו מחייב את הלקוח לקחת בפועל את ההלוואה מהבנק,
ניתן להגיש בקשות בכמה בנקים ולקבל מכולם אישורים עקרוניים (במידה ויחליטו הבנקים לאשר כמובן) ואז להשוות ביניהם ולהתקדם עם הבנק שנתן לכם את האישור הטוב ביותר.  
חשוב לדעת  הריביות באישור העקרוני תקפות ל 12 יום בלבד לאחר מכן יש לחדש את האישור.

אבג ד הח  ט י ל  מנ ע  פקרשת 
א